Διάλογος πρώτος

Σα να μην υπήρξαμε ποτέ κι όμως πονέσαμε απ’ τα βάθη. Ούτε που μας δόθηκε μια εξήγηση για το άρωμα των λουλουδιών τουλάχιστον. Η άλλη μισή μας ηλικία θα περάσει χαρτοπαίζοντας με το θάνατο στα ψέματα. Και λέγαμε πως δεν έχει καιρό η αγάπη να φανερωθεί ολόκληρη. Μια μουσική άξια των συγκινήσεων μας δεν ακούσαμε. […]

Read more
Ο μειλίχιος τρόπος του Βαρβαρόσσα
Νίκος Καρούζος ντοκιμαντέρ

Ο μειλίχιος τρόπος του Βαρβαρόσσα Un Poete sauvage avec un plomb dans Ι᾿ aile –TRISTAN CORBIERE Γέροντας πια και πρώην καπνιστής μοναχός με τα γένια του στο άκαρπο το ύψος περπατώντας από νέφη σε νέφη, το ανθρώπινο, τι δρόμος, με μικρούτσικα βήματα κωμικά και ξεβίδωτα στην αλύπητη μουσική τους ακούγοντας τα φτηνά του τα ξύλινα […]

Read more
Τα πουλιά δέλεαρ του Θεού (αποσπάσματα «Διαλόγων»)

1 Να γυρίζεις — αυτό είναι το θαύμα -— με κουρελιασμένα μάτια με φλογωμένους κροτάφους απ᾿ την πτώση να γυρίζεις στην καλή πλευρά σου. Πεσμένος αισθάνεσαι την κόλαση που είναι η αιτιότητα το στήθος ωσάν συστατικό του αέρα τα βήματα χωρίς προοπτική. Κι όμως στη χειμωνιάτικη γωνία ο καστανάς περιβάλλεται από σένα. Κόψε ένα τραγούδι […]

Read more
Romantic Epilogue

Don’t read me if you haven’t attended the funerals of strangers or at least memorial services. If you haven’t divined the strength that makes love the rival of death. If you haven’t flown a kite on Clean Monday without monkeying with it. pulling on the string continually. If you don’t know if Nostradamus ever sniffed […]

Read more
C R E D O

C R E D O ( ω ς ε ί θ ι σ τ α ι ν α λ έ μ ε λ α τ ι ν ι σ τ ί ) Α Πιστεύω εις ένα Ποιητήν εκτός ουρανού/ φυγάς θεόθεν και αλήτης, Εμπεδοκλής / και επί γης /εξόριστος πάνω στη γη κ.λ.π. του Βωδελαίρου/. […]

Read more